Leszwemmen kinderen

Onderstaand wordt uitleg gegeven over het Zwem-ABC, het aanmelden en de wachttijd.
Informatie over het proefzwemmen voor de diplomagroepen A, B en C vindt u in het Eenhoornnieuws.

 

Zwem-ABC
Sinds 1998 bestaat er in Nederland een nieuw zwemdiploma: Zwem-ABC.
Dit gaat ervan uit dat een kind pas goed kan zwemmen als het diploma A, B en C heeft gehaald. Het Zwem-ABC legt veel meer de nadruk op veiligheid. Al voor het A-diploma leren kinderen bijvoorbeeld onder water zwemmen. Ook sluit het programma beter aan op de motoriek van kinderen. De rug- en borstcrawl worden bijvoorbeeld al in de A-opleiding geleerd, naast de schoolslag, zodat de overgang naar de B- en C-opleiding makkelijker is.

 

Belangrijke toevoegingen in het zwemdiploma nieuwe stijl (Zwem ABC) zijn ondermeer:
– bewegen in het water
– vallen en opstaan
– drijven
– met kleren aan het water inrollen
– in het water springen en eruit klimmen
– draaien van borst op rug
– onder water blijven

 

De kinderen raken door deze oefeningen vertrouwd met het water voordat ze daadwerkelijk de zwemtechniek leren.

 

Na het behalen van de diploma’s van het Zwem ABC kan men zich verder in het zwemmen bekwamen door de diploma’s zwemvaardigheid te behalen. Dit is in ons sportcomplex helaas niet meer mogelijk.
 

Kinderen vanaf de leeftijd van 5 jaar kunnen deelnemen aan het leszwemmen. Gelet op de wachttijd na aanmelding van ongeveer één jaar, adviseren wij om uw zoon of dochter al bij de leeftijd van 4 jaar aan te melden.
De tijd vanaf de aanvang van de zwemlessen tot het behalen van het diploma bedraagt gemiddeld anderhalf jaar. Uw kind beschikt dan over het zwemdiploma, maar belangrijker nog: met een zorgvuldige en gedegen opleiding als basis.

 

Onze zwemonderwijzers zullen u graag alle gewenste informatie verstrekken, aan de balie, telefonisch 0117-440095 of per email info@deeenhoorn.nl.

 

In bovenstaand menu vindt u het aanmeldingsformulier leszwemmen. Het formulier kunt u eventueel na invullling online verzenden of uitprinten en inleveren bij het sportcomplex. Behalve via het aanmeldingsformulier, kunnen kinderen vanaf de leeftijd van vier jaar ook worden aangemeld aan de balie in het sportcomplex of telefonisch.

 

De verrichtingen van de kinderen kunt u volgen vanuit de hal naast de balie of onder het genot van een koffie of drankje vanuit het sportcafé.